Καπνοδόχοι

Διάμετρος εσωτερική

Διάμετρος εξωτερική

Διάμετρος

Κατάλληλο για

Τιμή

Τιμή
Καπέλο περιστροφικό Ø100 mm...

Καπέλο περιστροφικό Ø100 mm ανοξείδωτος χάλυβας

51,90 €
51,90 € /μονάδα
Mούφα εύκαμπτων αγωγών Ø120...

Mούφα εύκαμπτων αγωγών Ø120 mm ανοξείδωτος χάλυβας

4,49 €
4,49 € /μονάδα
Εύκαμπτος αγωγός Ø120 mm/2...

Εύκαμπτος αγωγός Ø120 mm/2 m ανοξείδωτος χάλυβας

28,40 €
28,40 € /μονάδα
Καπναγωγός Ø300 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø300 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

22,90 €
22,90 € /μονάδα
Καπναγωγός Ø250 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø250 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

20,29 €
20,29 € /μονάδα
Καπναγωγός Ø200 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø200 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

15,60 €
15,60 € /μονάδα
Καπναγωγός Ø180 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø180 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

14,20 €
14,20 € /μονάδα
Καπναγωγός Ø160 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø160 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

12,70 €
12,70 € /μονάδα
Καπναγωγός Ø130 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø130 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

10,60 €
10,60 € /μονάδα
Καπναγωγός Ø120 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø120 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

9,79 €
9,79 € /μονάδα
Καπναγωγός Ø100 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø100 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

8,39 €
8,39 € /μονάδα
Μούφα Ø300 mm ανοξείδωτος...

Μούφα Ø300 mm ανοξείδωτος χάλυβας

9,39 €
9,39 € /μονάδα
Μούφα Ø250 mm ανοξείδωτος...

Μούφα Ø250 mm ανοξείδωτος χάλυβας

8,19 €
8,19 € /μονάδα
Μούφα Ø200 mm ανοξείδωτος...

Μούφα Ø200 mm ανοξείδωτος χάλυβας

6,69 €
6,69 € /μονάδα
Μούφα Ø180 mm ανοξείδωτος...

Μούφα Ø180 mm ανοξείδωτος χάλυβας

5,89 €
5,89 € /μονάδα
top