Καπνοδόχοι

Συστολή Ø150-180 mm...

Συστολή Ø150-180 mm ανοξείδωτος χάλυβας

Καπέλο περιστροφικό Ø180 mm...

Καπέλο περιστροφικό Ø180 mm ανοξείδωτος χάλυβας

Καπέλο περιστροφικό Ø130 mm...

Καπέλο περιστροφικό Ø130 mm ανοξείδωτος χάλυβας

Καπέλο περιστροφικό Ø120 mm...

Καπέλο περιστροφικό Ø120 mm ανοξείδωτος χάλυβας

Καπέλο περιστροφικό Ø100 mm...

Καπέλο περιστροφικό Ø100 mm ανοξείδωτος χάλυβας

Mούφα εύκαμπτων αγωγών Ø120...

Mούφα εύκαμπτων αγωγών Ø120 mm ανοξείδωτος χάλυβας

Εύκαμπτος αγωγός Ø120 mm/2...

Εύκαμπτος αγωγός Ø120 mm/2 m ανοξείδωτος χάλυβας

Καπναγωγός Ø300 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø300 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

Καπναγωγός Ø250 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø250 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

Καπναγωγός Ø200 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø200 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

Καπναγωγός Ø180 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø180 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

Καπναγωγός Ø160 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø160 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

Καπναγωγός Ø130 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø130 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

Καπναγωγός Ø120 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø120 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

Καπναγωγός Ø100 mm/0,5 m...

Καπναγωγός Ø100 mm/0,5 m ανοξείδωτος χάλυβας

top