Πνευματικά δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.leroymerlin.com.cy (η «ιστοσελίδα») αποτελεί προστατευόμενο αγαθό πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας SCB DIY Company Limited (Οδός Καλαμών 16, 2032, Στρόβολος, Λευκωσία, Αρ. Εγγραφής ΗΕ 263206) και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Η χρήση και η προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας επιτρέπεται αυστηρά για προσωπική χρήση. Επιτρέπεται η αποθήκευση του περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή ή ακόμα και η εκτύπωση αυτού για προσωπική – μη εμπορική – χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και δεν θα τροποποιείται τοι περιεχόμενο αλλά ούτε θα διανέμεται.

Διαφημίσεις
Μέρος της ιστοσελίδας μπορεί να περιέχει διαφημίσεις. Η ευθύνη του διαφημιστικού υλικού που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα ανήκει αποκλειστικά στους διαφημιζόμενους. 

Ακρίβεια στοιχείων
Παρόλο που έχει καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, δεν αναλαμβάνεται η ευθύνη για τυχόν λάθη ή/ και παραλείψεις κατά την καταχώρηση  των ηλεκτρονικών δεδομένων, για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που δε μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας. 

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες
Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στην ιστοσελίδα πιθανόν να μεταφέρουν τον χρήστη εκτός του δικτύου της σε μη ελεγχόμενες ιστοσελίδες για τις οποίες ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνεται για το περιεχόμενο, την ακρίβεια και τη λειτουργία αυτών.


ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρονική Δήλωση Απορρήτου 

Η εταιρεία SCB DIY Company Limited (εφεξής “Leroy Merlin”) σέβεται τα δικαιώματα σας περί απορρήτου. Η παρούσα ηλεκτρονική Δήλωση Απορρήτου της Leroy Merlin (εφεξής "Πολιτική") καλύπτει τη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση των προσωπικών πληροφοριών, οι οποίες ενδέχεται να συλλέγουν κατά την επίσκεψή σας στην τοποθεσία web (www.leroymerlin.com.cy) (εφεξής "Τοποθεσία"). Η Leroy Merlin διαχειρίζεται αυτήν την Τοποθεσία. Η εν λόγω Πολιτική δεν αφορά τις πρακτικές μας σε σχέση με πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των προϊόντων μας, όταν επικοινωνείτε με το προσωπικό υποστήριξης, ή όταν επισκέπτεστε τα καταστήματα της Leroy Merlin.

Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε τα παρακάτω και να ενημερωθείτε για τις πρακτικές μας περί πληροφοριών, για τα είδη πληροφοριών που συλλέγοντα στην Τοποθεσία μας, για τον τρόπο και τους σκοπούς χρήσης τους, για τα πρόσωπα προς τα οποία τις γνωστοποιούμε και για τις μεθόδους διαφύλαξης των προσωπικών στοιχείων σας.

Πληροφορίες και τρόποι με τους οποίους συλλέγονται στην Τοποθεσία.
Προσωπικά στοιχεία. Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία μόνο αν επιλέξετε να μας τα γνωστοποιήσετε. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην Τοποθεσία χωρίς να γνωστοποιήσετε προσωπικά στοιχεία. Ωστόσο, για να επωφεληθείτε από ειδικές προσφορές που παρέχονται μέσω της Τοποθεσίας (εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία ή απολαβή εκπτωτικών προσφορών) ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε προσωπικά στοιχεία. Όταν εγγράφεστε σε ενημερωτικά δελτία ή συμμετέχετε σε καμπάνιες προσφορών, συλλέγουμε προσωπικά σας στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), και προαιρετικά το όνομα σας ή το επίθετο σας. Η υποβολή των πληροφοριών αυτών γίνεται αυστηρά μόνο εάν το επιθυμείτε.

Τρόποι χρήσης των στοιχείων σας που συλλέγονται στην Τοποθεσία.

Αν επιλέξετε να γνωστοποιήσετε προσωπικές σας πληροφορίες, πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να τις αποθηκεύσουμε, αφού το επιτρέψετε, και να τις χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς μάρκετινγκ, όπως αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletter) με αναφορά σε ειδικές προσφορές, αποστολή προσφορών και λοιπά προγράμματα ενδιαφέροντος. Αν προτιμάτε να μην δέχεστε ηλεκτρονικά μηνύματα μάρκετινγκ, παρακαλούμε δείτε την ενότητα "Δυνατότητα ρητής άρνησης για ζητήματα μάρκετινγκ" που ακολουθεί.

Προσφορές 
Ενδέχεται να οργανώσουμε προσφορές μέσω της Τοποθεσίας. Ορισμένα προσωπικά στοιχεία θα σας ζητηθούν για τυπικούς λόγους όταν εισέλθετε για να σας αποστείλουμε μια προσφορά. Οφείλετε να εξετάσετε προσεκτικά τυχόν κανόνες κάθε Προσφοράς, στην οποία συμμετέχετε μέσω της Τοποθεσίας, καθώς ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων. Στο βαθμό που οι όροι και οι προϋποθέσεις των κανόνων προσφοράς που αφορούν στη διαχείριση προσωπικών σας στοιχείων αντιβαίνουν στην παρούσα Πολιτική θα υπερισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις των κανόνων προσφοράς.

Ενδοεταιρική χρήση.
Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για ενδοεταιρικούς σκοπούς, όπως για ανάλυση δεδομένων, ελέγχους και λοιπούς σχετικούς σκοπούς.

Συμμόρφωση με την Ισχύουσα Νομοθεσία. 
Ενδέχεται να απαιτείται η συλλογή και διατήρηση προσωπικών στοιχείων σας, για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των δημοσίων αρχών, περιλαμβανομένων των δημοσίων αρχών εκτός της χώρας κατοικίας.

Τρόποι γνωστοποίησης στοιχείων σας που συλλέγονται στην Τοποθεσία.
Ενδέχεται να συνεργαζόμαστε με παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Ενδέχεται να θέσουμε σε κοινή χρήση πληροφορίες σχετικά με εσάς σε τρίτους, με στόχο να τους διευκολύνουμε στην παροχή ανάλογων υπηρεσιών (για παράδειγμα, αν επιλέξετε να σας στείλουμε μια προσφορά στο κινητό σας τηλέφωνο, ενδέχεται να κάνουμε κοινή χρήση των προσωπικών σας στοιχείων με τρίτους παρόχους υπηρεσίας, ώστε να διεκπεραιωθεί η το αίτημα αποστολής προς εσάς). Η Leroy Merlin απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία, να διαφυλάσσουν δεόντως τα εν λόγω στοιχεία και να τα χρησιμοποιούν για το σκοπό για τον οποίο επιβλήθηκε αρχικά η συλλογή τους και όχι για κανένα άλλο σκοπό. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία αναφορικά με τυχόν προσφορές σε τρίτους χορηγούς των εν λόγω προσφορών (ανεξαρτήτως εάν οι Προσφορές αυτές φιλοξενούνται στην τοποθεσία μας). Οφείλετε να εξετάσετε προσεκτικά τυχόν κανόνες κάθε προσφοράς, στην οποία συμμετέχετε μέσω της τοποθεσίας, καθώς ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετες, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από χορηγό ή τρίτο. Σε περίπτωση που οι όροι και προϋποθέσεις των κανόνων περί διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων αντιβαίνουν στην παρούσα Πολιτική, θα υπερισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις των κανόνων προσφοράς.

Εάν αποφασίσετε να γνωστοποιήσετε προσωπικά στοιχεία ή λοιπές πληροφορίες στην Τοποθεσία, σας συνιστούμε να το πράξετε με διακριτικότητα και προσοχή.

Επιπλέον, ενδέχεται να διαθέσουμε σε τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία προς κοινή χρήση:
αν θεωρήσουμε πως αυτό είναι επιβεβλημένο από το νόμο ή απαιτείται για λόγους συμμόρφωσης με νομικές διαδικασίες, ή για να ανταποκριθούμε στο αίτημα κρατικής ή άλλης δημόσιας αρχής
για να βοηθήσουμε ή υποστηρίξουμε την έρευνα κλοπής που διεξάγει τρίτος και στην οποία εμπλέκονται προϊόντα μας ή τις προσπάθειες τρίτου για την πρόληψη περιστατικών κλοπής, όπου εμπλέκονται προϊόντα μας,
για λόγους εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων ή πολιτικών ή οδηγιών χρήσης για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες,
αν κατά τη γνώμη μας κρίνεται θεμιτό, για λόγους πρόληψης, έρευνας, εντοπισμού και δίωξης ποινικών αδικημάτων ή επιθέσεων στην τεχνική ακεραιότητα της τοποθεσίας 
αν το κρίνουμε απαραίτητο για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων περί απορρήτου, ιδιοκτησίας ή ασφάλειας των εργαζομένων, συνδεδεμένων εταιρειών μας, των χρηστών της Τοποθεσίας ή του ευρύτερου κοινού,
για να προσφύγουμε σε διαθέσιμα ένδικα μέσα ή να περιορίσουμε τις ενδεχόμενες ζημιές ή
αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας.

Η Leroy Merlin δεν γνωστοποιεί, μισθώνει ή εμπορεύεται τα στοιχεία σας σε άλλη εταιρεία, με άλλους τρόπους πέραν εκείνων που γνωστοποιούνται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

Τρόποι προστασίας των δεδομένων σας, τα οποία συλλέγονται μέσω της Τοποθεσίας

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται ευαίσθητες πληροφορίες, από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, μεταβολή ή καταστροφή. Ωστόσο, παρά την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας που λαμβάνουμε, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι αδιαπέραστο. Αν οποιαδήποτε στιγμή αντιληφθείτε πως η επικοινωνία σας με την Τοποθεσία δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν.

Συνδεδεμένες τοποθεσίες τρίτων
Για τη διευκόλυνσή σας, ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους τοποθεσιών τρίτων. Οφείλετε να εξετάσετε προσεκτικά τις πολιτικές ασφαλείας/απορρήτου των τρίτων, στους οποίους παρέχει πρόσβαση η Τοποθεσία. Λοιπές τοποθεσίες που είναι προσβάσιμες μέσω της Τοποθεσίας διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές και μεθόδους συλλογής, χρήσης και γνωστοποίησης δεδομένων. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές των τρίτων. Οι πρακτικές περί πληροφοριών των εν λόγω τοποθεσιών web, οι οποίες συνδέονται μέσω της Τοποθεσίας, δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική.

Δυνατότητες ρητής αντίθεσης για ζητήματα μάρκετινγκ
Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα προώθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς, ή εάν προτιμάτε να μην διαθέτουμε για κοινή χρήση σε τρίτους στοιχεία σας για σκοπούς προώθησης, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης από τη λίστα αποδεκτών προωθητικού υλικού ή διάθεσης προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους, αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση remove@leroymerlin.gr. Αυτή Παρακαλούμε προσδιορίστε με σαφήνεια από ποιες από τις ακόλουθες επιλογές επιθυμείτε να απέχετε:

Λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ζητήματα μάρκετινγκ από εμάς και/ή
Λήψη μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο για ζητήματα μάρκετινγκ από εμάς και/ή
Άδεια προς την Leroy Merlin να διαθέτει σε τρίτους στοιχεία σας και για σκοπούς προώθησης.

Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας εν ευθέτω χρόνω. Σημειώστε ότι σε περίπτωση που εκφράσετε τη ρητή σας αντίθεση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν θα είμαστε σε θέση να αφαιρέσουμε τα στοιχεία σας από τις βάσεις δεδομένων τρίτων, στους οποίους θα έχουμε ήδη διαθέσει για κοινή χρήση (δηλ. τρίτους, στους οποίους έχουμε ήδη γνωστοποιήσει στοιχεία σας πριν την ημερομηνία εκτέλεσης του αιτήματος σας για διαγραφή). Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε άλλα μηνύματα προώθησης από τρίτους, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους εν λόγω τρίτους ή να χρησιμοποιήσετε τα μέσα ρητής αντίθεσης που ορίζονται στη δική τους πολιτική απορρήτου ή στα μηνύματα προώθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διατήρηση και ενοποίηση δεδομένων
Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρηθούν για το διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερο διάστημα βάσει νομοθεσίας και/ή κανονισμών. Επίσης, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που οποία επεξεργαζόμαστε είναι αξιόπιστα για χρήση για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται, ακριβή και πλήρη, όπως απαιτείται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου/ασφαλείας
Αν προβούμε σε αλλαγές της παρούσας Πολιτικής, οι αλλαγές θα δημοσιευτούν εγκαίρως στην Τοποθεσία. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της εν λόγω Πολιτικής ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να την ελέγχετε τακτικά για τυχόν αλλαγές. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου από τη λεζάντα "ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" στο άνω μέρος της παρούσας σελίδας. Τυχόν αλλαγές στην Πολιτική θα τεθούν σε ισχύ από τη στιγμή δημοσίευσης στην Τοποθεσία της αναθεωρημένης Πολιτικής. Η από μέρους σας χρήση της Τοποθεσίας μετά τις εν λόγω αλλαγές συνιστά την από μέρους σας αποδοχή της εκάστοτε αναθεωρημένης Πολιτικής, όπως θα ισχύει.  

Επικοινωνία
Θα χαρούμε να λάβουμε ερωτήσεις και σχόλιά σας σχετικά με την ασφάλεια και το απόρρητο. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, παρακαλούμε στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@leroymerlin.com.cy
Θα ερευνήσουμε και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση ή να επιλύσουμε ζητήματα που προκύπτουν από παράπονα και διαφωνίες σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Leroy Merlin στη διεύθυνση:
SCB DIY Company Limited, Οδός Καλαμών 16, 2032, Στρόβολος, Λευκωσία.
top