Καπνοδόχοι - Καμινάδες

Τιμή

Τιμή
Καπέλο κινέζικο Ø120 mm...

Καπέλο κινέζικο Ø120 mm ανοξείδωτος χάλυβας

16,90 €
16,90 € /μονάδα
Πώμα θηλυκό Ø160 mm...

Πώμα θηλυκό Ø160 mm ανοξείδωτος χάλυβας

9,89 €
9,89 € /μονάδα
Πώμα θηλυκό Ø120 mm...

Πώμα θηλυκό Ø120 mm ανοξείδωτος χάλυβας

8,59 €
8,59 € /μονάδα
Στήριγμα τοίχου Ø160 mm...

Στήριγμα τοίχου Ø160 mm ανοξείδωτος χάλυβας

12,90 €
12,90 € /μονάδα
Στήριγμα τοίχου Ø120 mm...

Στήριγμα τοίχου Ø120 mm ανοξείδωτος χάλυβας

11,49 €
11,49 € /μονάδα
Ταφ Ø160 mm ανοξείδωτος...

Ταφ Ø160 mm ανοξείδωτος χάλυβας

25,50 €
25,50 € /μονάδα
Ταφ Ø120 mm ανοξείδωτος...

Ταφ Ø120 mm ανοξείδωτος χάλυβας

19,89 €
19,89 € /μονάδα
Γωνία 90 ° Ø160 mm...

Γωνία 90 ° Ø160 mm ανοξείδωτος χάλυβας

19,40 €
19,40 € /μονάδα
Γωνία 90 ° Ø120 mm...

Γωνία 90 ° Ø120 mm ανοξείδωτος χάλυβας

14,99 €
14,99 € /μονάδα
Γωνία 45 ° Ø160 mm...

Γωνία 45 ° Ø160 mm ανοξείδωτος χάλυβας

14,50 €
14,50 € /μονάδα
Γωνία 45 ° Ø120 mm...

Γωνία 45 ° Ø120 mm ανοξείδωτος χάλυβας

10,90 €
10,90 € /μονάδα
Καμινάδα Ø160 mm/1 m...

Καμινάδα Ø160 mm/1 m ανοξείδωτος χάλυβας

24,30 €
24,30 € /μονάδα
Στήριγμα ρυθμιζόμενο Ø250...

Στήριγμα ρυθμιζόμενο Ø250 mm ανοξείδωτος χάλυβας

17,90 €
17,90 € /μονάδα
Πώμα θηλυκό Ø80 mm...

Πώμα θηλυκό Ø80 mm ανοξείδωτος χάλυβας

7,29 €
7,29 € /μονάδα
Μούφα Ø80 mm ανοξείδωτος...

Μούφα Ø80 mm ανοξείδωτος χάλυβας

3,49 €
3,49 € /μονάδα
top