ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
TOP

Χτίζω βάση για το σπιτάκι κήπου

Πριν τοποθετήσουμε το προκατασκευασμένο σπιτάκι κήπου στο κήπο μας, πρέπει να τοποθετηθεί μια βάση ώστε το έδαφος να είναι επίπεδο και ανθεκτικό, και κυρίως να υπερυψωθεί το στέγαστρο ώστε να μην υπάρξει φθορά σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με το υγρό χώμα. Υπάρχουν 2 βασικές εναλλακτικές : μια τσιμεντένια πλάκα ή μια ξύλινη κατασκευή (υπερυψωμένο δάπεδο).

Τσιμεντένια πλάκα


Με το τσιμέντο διασφαλίζεται η στεγανότητα του στέγαστρου και δημιουργείται εύκολα επίπεδη επιφάνεια ακόμα και αν το έδαφος έχει κλίση. 
Η πλάκα από μπετόν προσαρμόζεται επίσης σε όλα τα οικόπεδα καθώς και σε υγρά εδάφη. Η λύση αυτή υστερεί στο αισθητικό αποτέλεσμα και στη δυσκολία που θα υπάρξει μελλοντικά αν θέλετε να αφαιρέσετε αυτή την εγκατάσταση.

Εξοπλισμός : φτυάρι, μπετονιέρα, σανίδες πλαισίωσης, ταινία στεγανότητας, αρμοί διαστολής, νερό, άμμος, τσιμέντο και χαλίκια για το μπετόν.

1. Καθορίζουμε και οριοθετούμε τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί η βάση, η οποία μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη από την επιφάνεια του στεγάστρου.Σκάβουμε σε βάθος 10 ως 20 cm ένα ορθογώνιο όπου θα τοποθετηθεί η βάση. Πατάμε το χώμα για να φύγουν τυχόν κενά. 

2. Χρησιμοποιούμε μεγάλες σανίδες που θα τοποθετήσουμε κόντρα στις άκρες του ορθογώνιου που έχουμε σκάψει για να φτιάξουμε ένα ξύλινο σκελετό. Ο σκελετός πρέπει να ξεπερνάει κατά 5 με 10 εκ. την επιφάνεια της τρύπας. 
Έτσι θα μπορέσουμε να ρίξουμε το μπετόν ψηλότερα από την επιφάνεια του οικοπέδου ώστε να ανυψώσουμε το στέγαστρο.

3. Τοποθετούμε στο βάθος της τρύπας και κόντρα στις σανίδες μια ταινία στεγανότητας που θα αποτρέψει την άνοδο της υγρασίας και το να μην χυθεί το μπετόν όταν το ρίξουμε. Αν η πλάκα μπετού είναι μεγάλη σε μέγεθος ίσως χρειαστεί να τοποθετήσουμε και αρμούς διαστολής σε ύψος αντίστοιχο του σκελετού μας.

4. Όταν ολοκληρωθεί όλος ο σκελετός, ετοιμάζουμε το μπετόν με μια μπετονιέρα (η δοσολογία είναι 1-2-3 + ½ : 1 μέρος τσιμέντου, 2 μέρη άμμου, 3 μέρη χαλικιών + ½ νερό), και ρίχνουμε το μπετόν μέσα στον σκελετό μέχρι την επιφάνεια. Απλώνουμε ομοιόμορφα το μπετόν στην επιφάνεια έχοντας ως σημεία αναφοράς τις άκρες του πλαισίου για να κρατήσουμε ομοιόμορφο ύψος. Αφήνουμε να στεγνώσει τουλάχιστον για 24 ώρες. 

5. Αφαιρούμε το πλαίσιο από την πλάκα και γεμίζουμε το κενό που έμεινε με χώμα. Η πλάκα μπετού είναι έτοιμη να αντέξει το βάρος του στέγαστρου.

Ξύλινη βάση

Η βασική εναλλακτική λύση στην πλάκα από μπετόν είναι η τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου υπερυψωμένου με πλίνθους. Η λύση αυτή είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμη από την πλάκα από μπετόν, δίνει πιο φυσικό αποτέλεσμα και είναι και πιο οικολογική.

Εξοπλισμός : αλφάδι, πάσσαλοι, πλίνθοι, ειδικές σανίδες για πάτωμα, δοκάρια.

1. Ξεκινάμε καθορίζοντας το σημείο που θα τοποθετηθεί το στέγαστρο. Το σημείο θα πρέπει να έχει τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις με το στέγαστρο, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο. Οριοθετούμε το χώρο όσο γίνεται με περισσότερη ακρίβεια χρησιμοποιώντας 4 πασσάλους συνδεδεμένους με σχοινιά ώστε να βλέπουμε καλά τις ευθείες γραμμές του.

2. Σε αυτό το σημείο τοποθετούμε πλίνθους σε απόσταση 30 με 50 εκατοστά μεταξύ τους και τους σταθεροποιούμε με χαλίκι και χώμα.

Τοποθετούμε χαλίκια και κάτω από τους πλίνθους για να υπάρχει στήριξη σε περίπτωση χώματος που πέφτει. 
Η απόσταση μεταξύ των πλίνθων είναι σημαντική για να φεύγουν τα νερά εύκολα κάτω από το στέγαστρο σε περίπτωση δυνατής βροχόπτωσης. 
Βεβαιωνόμαστε πως οι πλίνθοι που βρίσκονται στις άκρες σταματάνε ακριβώς στις διαστάσεις του στεγάστρου. Τώρα τοποθετούμε τους πλίνθους ακριβώς δίπλα στα σκοινιά που συνδέουν τους πασσάλους.

3. Τη στιγμή της τοποθέτησης διασφαλίζουμε πως είναι απόλυτα ευθεία οριζοντίως: Οι πλίνθοι πρέπει να συνθέτουν μια επίπεδη επιφάνεια ασχέτως της διαφοράς επιφάνειας του οικοπέδου σας. 
Αν το οικόπεδο έχει κλίση, πρέπει να βάλουμε τους πλίνθους πιο βαθιά στο χώμα στα πιο ψηλά σημεία του οικοπέδου. Με το αλφάδι ελέγχουμε αν είναι επίπεδα και πως όλοι οι πλίνθοι είναι στο ίδιο επίπεδο τοποθετώντας κάποιες σανίδες από το μελλοντικό μας δάπεδο ώστε να δούμε αν όλοι οι πλίνθοι εφάπτονται με τις σανίδες.

4. Όταν η βάση με τους πλίνθους είναι έτοιμη, τοποθετούμε τα δοκάρια που θα στηρίζουν αποτελεσματικά ένα στέγαστρο μεγάλου μεγέθους. Για στέγαστρο μικρού μεγέθους δε χρειάζονται δοκάρια.

5. Τοποθετούμε το ξύλινο δάπεδο ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή για να στερεώσουμε τις σανίδες μεταξύ τους. Στερεώνουμε το δάπεδο στα δοκάρια. Όταν το δάπεδο είναι έτοιμο, μπορούμε να τοποθετήσουμε το στέγαστρο. 
Το βάρος του στέγαστρου θα το κρατήσει σταθερό πάνω στο δάπεδο. Για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα μπορούμε να τοποθετήσουμε μια σανίδα στη πρόσοψη μπροστά στους πλίνθους που προεξέχουν από το χώμα.