Σωλήνες ποτίσματος

Πίεση λειτουργίας

Μήκος

Διάμετρος

Τιμή

Τιμή

Σωλήνες ποτίσματος

Απλός σωλήνας CLABER...

Απλός σωλήνας CLABER Rainjet μήκους 5 m και διαμέτρου Ø 6 mm

5,49 €
1,10 € /μετρητής
Απλός σωλήνας μήκους 50 m...

Απλός σωλήνας μήκους 50 m και διαμέτρου Ø16 mm

9,99 €
0,20 € /μετρητής
Απλός σωλήνας μήκους 25 m...

Απλός σωλήνας μήκους 25 m και διαμέτρου Ø16 mm

5,99 €
0,24 € /μετρητής
Απλός σωλήνας μήκους 50 m...

Απλός σωλήνας μήκους 50 m και διαμέτρου Ø 6 mm

9,49 €
0,19 € /μετρητής
Απλός σωλήνας μήκους 25 m...

Απλός σωλήνας μήκους 25 m και διαμέτρου Ø 6 mm

5,29 €
0,21 € /μετρητής
Απλός σωλήνας μήκους 25 m...

Απλός σωλήνας μήκους 25 m και διαμέτρου Ø 6 mm

5,29 €
0,21 € /μετρητής
Απλός σωλήνας μήκους 50 m...

Απλός σωλήνας μήκους 50 m και διαμέτρου Ø 6 mm

9,49 €
0,19 € /μετρητής
Απλός σωλήνας μήκους 50 m...

Απλός σωλήνας μήκους 50 m και διαμέτρου Ø16 mm

11,90 €
0,24 € /μετρητής
Απλός σωλήνας μήκους 25 m...

Απλός σωλήνας μήκους 25 m και διαμέτρου Ø16 mm

6,99 €
0,28 € /μετρητής
Απλός σωλήνας μήκους 25 m...

Απλός σωλήνας μήκους 25 m και διαμέτρου Ø16 mm

6,49 €
0,26 € /μετρητής
top