Υδρορροές & Αξεσουάρ

Εξάρτημα

Τύπος

Μήκος

Υλικό

Χρώμα

Τιμή

Τιμή
Στήριγμα υδρορροής...

Στήριγμα υδρορροής εξωτερικό με λαμάκι λευκό

Στήριγμα εσωτερικό με λαμάκι

Στήριγμα εσωτερικό με λαμάκι

Σύνδεσμος οριζόντιας και...

Σύνδεσμος οριζόντιας και κάθετης υδρορροής.

Υδροροή αλουμινίου 3m κεραμιδί

Υδροροή αλουμινίου 3m κεραμιδί

Τάπα υδρορροής αλουμινίου...

Τάπα υδρορροής αλουμινίου 5'' λευκή

Υδρορροή αλουμινίου λευκή 3m

Υδρορροή αλουμινίου λευκή 3m

Υδροροή γαλβανιζέ Φ80 λευκή

Υδροροή γαλβανιζέ Φ80 λευκή

Τάπα υδρορροής αλουμινίου 5''

Τάπα υδρορροής αλουμινίου 5''

Υδροροή γαλβανιζέ Φ80 λευκή 3m

Υδροροή γαλβανιζέ Φ80 λευκή 3m

Υδροροή γαλβανιζέ 3m λευκή

Υδροροή γαλβανιζέ 3m λευκή

Γωνιά μεταλλική γαλβανιζέ

Γωνιά μεταλλική γαλβανιζέ

Γωνία εξωτερική αλουμινίου...

Γωνία εξωτερική αλουμινίου για λούκι λευκή

Γωνιά μεταλλική γαλβανιζέ...

Γωνιά μεταλλική γαλβανιζέ Φ80 λευκή

Γωνία αλουμινίου εσωτερική...

Γωνία αλουμινίου εσωτερική για λούκι λευκή

Σωλήνας κάθετος γαλβανιζέ...

Σωλήνας κάθετος γαλβανιζέ Φ80 3Μ

top