Ασφαλτικές & Σφραγιστικές Ταινίες

Μήκος

Πλάτος

Τύπος

Χρώμα

Τιμή

Τιμή
Πολυεστερικό ύφασμα ISOMAT...

Πολυεστερικό ύφασμα ISOMAT PSF30 (TREVIRA) 2.1x100m

Σφραγιστική ταινία SIKA...

Σφραγιστική ταινία SIKA Multiseal 10X100CM

Σφραγιστική ταινία SIKA...

Σφραγιστική ταινία SIKA Multiseal κεραμιδί

Σφραγιστική ταινία SIKA...

Σφραγιστική ταινία SIKA Multiseal

Σφραγιστική ταινία SIKA...

Σφραγιστική ταινία SIKA Multiseal 5X1000CM

Πολυστερική ταινία ISOMAT...

Πολυστερική ταινία ISOMAT 30gr 10cmX50m

Πολυστερικό ύφασμα 60gr 1x50mm

Πολυστερικό ύφασμα 60gr 1x50mm

Ασφαλτική ταινία αλουμινίου...

Ασφαλτική ταινία αλουμινίου Aluband 15cmx10m ασημί

Ασφαλτική ταινία αλουμινίου...

Ασφαλτική ταινία αλουμινίου Aluband 5cmx10m ασημί

top