Παράδοση προϊόντων σε όλη την Κύπρο
Τοποθέτηση προϊόντων
Εσωτερική Διακόσμηση

Όροι και προυποθέσεις υπηρεσίας παράδοσης

 1. 1. Η παράδοση των εμπορευμάτων που μεταφέρονται πάνω σε παλέτα γίνεται επί πεζοδρομίου.
 2. 2. Σε περίπτωση που η παράδοση πρέπει να γίνει σε όροφο (επιπλέον χρέωση απευθείας από τον μεταφορέα), θα πρέπει να δηλωθεί εξ' αρχής κατά τη συμφωνία παράδοσης και πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα το Τμήμα Παραγγελιών.

  Εξαιρούνται απο τη μεταφορά σε όροφο τα παρακάτω εμπορεύματα:

  • Πλακίδια & Κόλλες πλακιδίων
  • Πατώματα
  • Θωρακισμένες πόρτες - Πόρτες - Ξυλεία - Σκάλες
  • Μπανιέρες - Jacuzzi - Έπιπλα μπάνιου
  • Τέντες
  • Κουζίνες
  • Οικοδομικά υλικά - Τζάκια - Σόμπες (εξαιρούνται αυτά για τα οποία έχει συμφωνηθεί χρήση γερανού)-Γυψοσανίδες
  • Ηλεκτρογεννήτριες
  • Θερμοσίφωνες (Ηλεκτρικά)
  • Ντουλάπες (Ξύλινες & Μεταλλικές)
 3. 3. Ο χώρος παράδοσης θα πρέπει να έχει προσβασιμότητα φορτηγού μήκους 8 μέτρων.
 4. 4. Ο χώρος παράδοσης δεν θα πρέπει να απαιτεί άδεια εκφόρτωσης από Δημοτική Αρχή.
 5. 5. Ο δρόμος που οδηγεί στο χώρο παράδοσης θα πρέπει να είναι προσιτός για διέλευση φορτηγού αυτοκινήτου 5 τόνων κι άνω.
 6. 6. Σε περίπτωση γερανοφόρου οχήματος, θα πρέπει ο χώρος να είναι ελεύθερος από ηλεκτροφόρα καλώδια ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή τεχνιτό εμπόδιο.
 7. 7. Κατά την παράδοση, θα πρέπει να υπάρχει άτομο για την παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως επίσης και των συνοδευτικών εγγράφων.
 8. 8. Κατα την παραλαβή, θα πρέπει να γίνει έλεγχος των εμπορευμάτων από τον παραλήπτη, ο οποίος υπογράφει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ για την καλή παραλαβή. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, θα πρέπει άμεσα να ειδοποιηθεί το Τμήμα Παραγγελιών για την επίλυσή του στο τηλέφωνο 22-473459.