ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
TOP

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ PROJECT

Σκοπός:  

1. H εταιρεία SGB Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών A.E., η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 44) νομίμως εκπροσωπούμενη (εφεξής η Διοργανώτρια Εταιρεία) προκηρύσσει κλήρωση δώρων στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας με τίτλο «Eσύ ποιο project 

έχεις στα σκαριά?’’ 

 

Συμμετοχή/Διάρκεια Διαγωνισμού:  

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δεν μπορούν να λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι  στην  Διοργανώτρια Εταιρεία, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών και οι συγγενείς τους έως δευτέρου βαθμού.  

3. Για τη συμμετοχή οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εισέλθουν στο site Leroy Merlin Greece https://www.leroymerlin.gr από 31.05.2017 έως και την 01.07.2017 και ώρα 20:00, προκειμένου να πάρουν μέρος στο διαδικτυακό διαγωνισμό που θα βρουν στον ιστότοπο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να παίξει κάποιος στο παιχνίδι είναι η πρόσβαση στο internet. Το παιχνίδι υποστηρίζεται μόνο από συσκευές με browsers που υποστηρίζουν τεχνολογίες html5 και webgl. Οδηγίες διαγωνισμού: Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ποιο δωμάτιο του σπιτιού θα ήθελε να ανανεώσει, (κουζίνα, μπάνιο, καθιστικό) και υποβάλει την συμμετοχή του (όνομα/επώνυμο/κινητό/email). Για τη συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική η αγορά ή παραγγελία προϊόντος. 

4. Η ανάδειξη των νικητών των δώρων θα γίνει τη Δευτέρα 03 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:30 με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ειδικού προς τούτο λογισμικού και θα λάβει χώρα στην έδρα της Διοργανώτριας Εταιρίας. Θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες ανάμεσα από τις έγκυρες συμμετοχές που θα έχουν υποβληθεί.

Δώρα: 

5. Οι 5 πρώτοι νικητές κερδίζουν από μία δωροεπιταγή των 200 ευρώ, την οποία θα μπορούν να εξαργυρώσουν σε οποιοδήποτε κατάστημα LEROY MERLIN εντός Ελλάδος έως και τις 31/12/2017. 

 

6. Οι νικητές των κληρώσεων θα ενημερωθούν για την ανάδειξή τους τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας ή την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της συμμετοχής τους. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί με κάποιον από αυτούς εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της κλήρωσης, ή η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους, το δώρο τους θα προσφερθεί στον πρώτο επιλαχόντα, δεύτερο επιλαχόντα κ.ο.κ.  

 

7. Η απονομή των δώρων θα γίνει σε ώρα και ημέρα που θα συμφωνηθεί με μεταξύ νικητή και Διοργανώτριας Εταιρίας. 

 

8. Όλα τα έπαθλα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα.  

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις: 

9. Η συμμετοχή οποιουδήποτε στην κλήρωση σημαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού. Επίσης, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων από την Διοργανώτρια Εταιρεία για τις ανάγκες της κλήρωσης και εν γένει στο πλαίσιο προβολής των εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων της διοργανώτριας εταιρείας.  

 

10. Μετά την απονομή των δώρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος οποιουδήποτε. Τα δώρα όσον αφορά στο είδος τους, είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή τους.  

 

11. Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας κλήρωσης, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής.  

 

Προσωπικά δεδομένα: 

12. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, (Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η Διοργανώτρια Εταιρεία (SGB Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών A.E, τηλ. 210-6256200) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την διοργανώτρια εταιρεία είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας. 

 

13. Η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες) να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της κατά την έννοια του Ν. 2251/1994. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του κατά τις ειδικότερες διατάξεις των Ν.2472/1997 και Ν.3471/2006. 

 

14. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί σε κάθε περίπτωση να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την ρητή συγκατάθεσή του, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 44, Μαρούσι ή ηλεκτρονικά στο e-mail webkentrika@leroymerlin.gr ή στο τηλέφωνο 210-6256200.   

 

Διάφορα: 

15. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.