ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
TOP

Όροι & Προυποθέσεις για τις δωροεπιταγές των 100€

Σκοπός:

1. H εταιρεία SGB Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών A.E., η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 44) προκηρύσσει κλήρωση δώρων στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας με τους ακόλουθους όρους:

Συμμετοχή/Διάρκεια Διαγωνισμού:

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δεν μπορούν να λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι στην εταιρεία «SGB A.E.», καθώς και οι συγγενείς τους έως δευτέρου βαθμού και ο/η σύζυγος τους. Για τη συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική η αγορά ή παραγγελία προϊόντος.

3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους από την 30.09.2017 (9:00) έως την 30.09.2017 (μέχρι 20:00) εντός ωραρίου λειτουργίας, στο κατάστημα LEROY MERLIN που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς 165 και Νέου Φαλήρου και συγκεκριμένα στην ειδική οθόνη αφής που βρίσκεται τοποθετημένη μετά από τα ταμεία του καταστήματος και φέρει τη σχετική ένδειξη ‘’e-LEROY MERLIN’’. Για όσους πελάτες δεν έχουν την ευχέρεια χρήσης της οθόνης αυτής ή του πληκτρολογίου, θα μπορούν να συμμετέχουν ζητώντας τη βοήθεια κάποιου εκπροσώπου από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του καταστήματος προκειμένου να τους βοηθήσει στη συμπλήρωση των στοιχείων τους.

Κλήρωση:

4. Πέντε (5) νικητές και πέντε (5) επιλαχόντες θα αναδειχθούν από το κατάστημα LEROY MERLIN που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς 165 και Νέου Φαλήρου με ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 02.10.2017 και ώρα 13:00μμ.

Δώρα:

5. Ο κάθε νικητής κερδίζει μία από τις 5 δωροεπιταγές που διατίθενται και είναι συνολικής αξίας 500,00 Ευρώ (100 Ευρώ έκαστη), η παράδοση των οποίων θα γίνει σε ώρα και ημέρα που θα συμφωνηθεί με τους νικητές. Το έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα. Οι δωροεπιταγές μπορούν να εξαργυρωθούν αποκλειστικά στο κατάστημα LEROY MERLIN που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς 165 και Νέου Φαλήρου μέχρι τις 31.12.2017.

6. Οι νικητές, θα ενημερώνονται για την ανάδειξή τους με τηλεφωνική επικοινωνία εφόσον τα πλήρη στοιχεία τους στην οθόνη αφής έχουν συμπληρωθεί.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις:

7. Η συμμετοχή οποιουδήποτε στην κλήρωση σημαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού. Eπίσης, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων από την SGB A.E. για τις ανάγκες της κλήρωσης και εν γένει στο πλαίσιο προβολής των εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων της διοργανώτριας εταιρείας.

8. Μετά την απονομή των δώρων, η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος οποιουδήποτε. Τα δώρα όσον αφορά στο είδος τους, είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή τους.

9. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας κλήρωσης, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής.

Προσωπικά δεδομένα:

10. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η SGB A.E. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την διοργανώτρια εταιρεία είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας.

11. Η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες) να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του.

12. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί σε κάθε περίπτωση να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη Διοργανώτρια, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση webkentrika@leroymerlin.gr.

Διάφορα:

13. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.