ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
TOP

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Τυχερά Ταμεία»

Σκοπός:

1. H εταιρεία SGB Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών A.E., η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 44) προκηρύσσει κλήρωση δώρων στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας με τους ακόλουθους όρους:

Συμμετοχή/Διάρκεια Διαγωνισμού:

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι ανήλικοι εφόσον συνοδεύονται από . Δεν μπορούν να λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι στην εταιρεία «SGB A.E.», καθώς και οι συγγενείς τους έως δευτέρου βαθμού και ο/η σύζυγος τους. Για τη συμμετοχή είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντος.

3. Συμμετέχοντες θα είναι όσοι βρίσκονται μπροστά από την ειδικά τοποθετημένη διαχωριστική ταινία, μπροστά από το τυχερό ταμείο. Το τυχερό ταμείο θα αναδεικνύεται από κλήρωση που θα διεξάγεται επιτόπου με επιλογή ενός εκ των 16 λαχνών (16 ταμεία) που θα βρίσκονται σε γυάλα, την οποία τυχαία θα κάνει ένας εκ των πελατών που θα αναμένουν να πληρώσουν για τα προϊόντα τους Τον πελάτη αυτόν θα υποδεικνύει τυχαία η κοπέλα που θα φέρει τους λαχνούς.

Κλήρωση:

4. Θα πραγματοποιηθούν δέκα (10) κληρώσεις κατά τις εξής ώρες: 10:06/11:12/12:18/13:24/14:30/15:36/16:42/17:48/18:54/19:00. Ο αριθμός των νικητών που θα αναδειχθούν θα ποικίλει κάθε φορά αναλόγως του αριθμού των ατόμων που θα βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της διαχωριστικής γραμμής του εκάστοτε τυχερού ταμείου.

Δώρο:

5. Ο κάθε νικητής κερδίζει μία δωροεπιταγή αξίας 10,00 (δέκα) Ευρώ. Οι τυχεροί που θα βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της διαχωριστικής γραμμής του εκάστοτε τυχερού ταμείου θα λαμβάνουν αρχικά ένα κουπόνι με αναγεγραμμένη τη φράση «ΕΙΣΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ». Κατόπιν της ολοκλήρωσης της συναλλαγής τους στο ταμείο θα μεταβαίνουν στην Εξυπηρέτηση Πελατών με το κουπόνι που έλαβαν και την απόδειξή τους. Η Εξυπηρέτηση Πελατών θα σφραγίζει την απόδειξη αγοράς και το κουπόνι «ΕΙΣΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ». Τέλος θα παραδίδουν στο νικητή αριθμημένη δωροεπιταγή αξίας 10,00 (δέκα) Ευρώ, η οποία μπορεί να εξαργυρωθεί αποκλειστικά από στο κατάστημα LEROY MERLIN που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς 165 και Νέου Φαλήρου από 01/10/2017 έως τις 31.12.2017. Το έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις:

6. Η συμμετοχή οποιουδήποτε στην κλήρωση σημαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού. Eπίσης, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων από την SGB A.E. για τις ανάγκες της κλήρωσης και εν γένει στο πλαίσιο προβολής των εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων της διοργανώτριας εταιρείας.

7. Μετά την απονομή των δώρων, η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος οποιουδήποτε. Τα δώρα όσον αφορά στο είδος τους, είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή τους.

8. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας κλήρωσης, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής.

Προσωπικά δεδομένα:

9. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η SGB A.E. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την διοργανώτρια εταιρεία είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας.

10. Η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες) να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του.

11. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί σε κάθε περίπτωση να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη Διοργανώτρια, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση webkentrika@leroymerlin.gr.

Διάφορα:

12. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.