ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
TOP

Όροι και Προϋποθέσεις διαγωνισμού

ΣΚΟΠΟΣ:

1. Η εταιρεία SGB Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών A.E., η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 44), νομίμως εκπροσωπούμενη (εφεξής η Διοργανώτρια Εταιρεία) προκηρύσσει κλήρωση δώρων στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας με τίτλο «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ. ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ» σε συνεργασία με την εταιρεία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία εδρεύει στην οδό Σιδηροκάστρου 7 και Πύδνας στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη (εφεξής Συνδιοργανώτρια Εταιρεία). Η Διοργανώτρια εταιρεία διαθέτει το κατάστημα όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός καθώς και θα προσφέρει και παραδώσει τα δώρα στο 2ο, 3ο και 4ο νικητή και η Συνδιοργανώτρια εταιρεία αναλαμβάνει να προσφέρει και να παραδώσει το δώρο στον 1ο νικητή.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δεν μπορούν να λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια και τη Συνδιοργανώτρια εταιρεία καθώς και ο/η σύζυγος  και οι συγγενείς τους ως και το δεύτερο βαθμό.
3. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση δεν είναι υποχρεωτική η αγορά ή παραγγελία προϊόντος οποιασδήποτε αξίας. Η συμμετοχή εξασφαλίζεται με τη συμπλήρωση δελτίων συμμετοχής που θα προμηθεύονται οι διαγωνιζόμενοι από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών που βρίσκεται στην είσοδο του καταστήματος Leroy Merlin (Λεωφ. Κηφισίας 44, Μαρούσι, Αττικής) και θα τα εναποθέτουν σε κάλπη. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει ένα μόνο δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση.
4. Τα δελτία συμμετοχής δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών που βρίσκεται στην είσοδο του καταστήματος. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν σωστά και ευανάγνωστα πάνω στο δελτίο συμμετοχής, τα πλήρη προσωπικά τους στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Περιοχή, Τ.Κ, τηλ. σταθερό, τηλ. κινητό), και τη συναίνεσή τους για το αν θέλουν να ενημερώνονται για επόμενες προωθητικές ενέργειες της διοργανώτριας εταιρείας (προαιρετικά και έπειτα να ρίξουν το δελτίο συμμετοχής στην κάλπη του καταστήματος μέχρι την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού προκειμένου να συμμετάσχουν στην κλήρωση. Για τη συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική η αγορά ή παραγγελία προϊόντος.
5. Τα εν λόγω δελτία συμμετοχής θα διανέμονται σύμφωνα με τα ανωτέρω από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών που βρίσκεται στην είσοδο του καταστήματος «LEROY MERLIN» που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 73 στο Μαρούσι Αττικής, την 30η Σεπτεμβρίου 2016 και την 1η Οκτωβρίου 2016 εντός του ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος την 30η Σεπτεμβρίου 2016 και μέχρι τις 19:30 την 1η Οκτωβρίου 2016.
6. Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο κατάστημα «LEROY MERLIN» που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 73 στο Μαρούσι Αττικής στη 1η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19:30. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν πέντε (5) τυχεροί και πέντε (5) επιλαχόντες. 

ΔΩΡΑ:

7. Ο πρώτος νικητής της κλήρωσης κερδίζει ένα αυτοκίνητο MINI ONE D, αξίας 23.585 (είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε) Ευρώ, η παράδοση του οποίου θα γίνει στο κατάστημα της Διοργανώτριας που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 73 στο Μαρούσι Αττικής σε ώρα και ημέρα που θα συμφωνηθεί με το νικητή. Την ημέρα παραλαβής του αυτοκινήτου θα δοθούν επίσης στον τυχερό τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εκείνος αναλαμβάνει τα έξοδα για την ταξινόμηση του αυτοκινήτου, την έκδοση πινακίδων, τα τέλη κυκλοφορίας και την ασφάλιση του αυτοκινήτου. Από τον τυχερό απαιτείται μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιωμένο από την Αστυνομία που θα δηλώνει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ στην οποία ανήκει. Η παράδοση του αυτοκινήτου θα πραγματοποιηθεί έως την 30/11/2016. 
8. Ο δεύτερος νικητής κερδίζει ένα ηλιακό θερμοσίφωνα SOL TECH 160L, αξίας 696 (εξακοσίων ενενήντα έξι) Ευρώ.
9. Ο τρίτος νικητής κερδίζει ένα κλιματιστικό Toshiba 9.000 BTU, αξίας 399 (τριακοσίων ενενήντα εννιά) Ευρώ.
10. Ο τέταρτος νικητής κερδίζει ένα σύστημα συναγερμού Ismart αξίας 199  (εκατόν ενενήντα εννιά) Ευρώ.
11. Ο πέμπτος νικητής κερδίζει ένα δραπανοκατσάβιδο Bosch αξίας 120 (εκατόν είκοσι) Ευρώ.
12. Οι νικητές των κληρώσεων θα ενημερωθούν για την ανάδειξή τους επί τόπου στο κατάστημα «LEROY MERLIN», όπου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση, εφόσον παρευρίσκονται, άλλως τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό), άλλως μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείο με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, όπως τα ανωτέρω στοιχεία έχουν συμπληρωθεί στο δελτίο συμμετοχής.
13. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της κλήρωσης, ή η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους, το δώρο τους θα προσφερθεί στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.
14. Η απονομή των δώρων θα γίνει σε ώρα και ημέρα που θα συμφωνηθεί μεταξύ νικητών και καταστήματος. 
15. Όλα τα δώρα είναι προσωπικά και δε μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

16. Η συμμετοχή οποιουδήποτε στο διαγωνισμό σημαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού. Επίσης, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) κ.λ.π.) από τη Διοργανώτρια εταιρεία για τις ανάγκες της κλήρωσης και συναινούν ανεπιφύλακτα στη χρήση των φωτογραφιών τους, κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης και την ανάδειξη του νικητή, την παραλαβή του αυτοκινήτου κλπ., για τις ανάγκες προβολής του διαγωνισμού και εν γένει στο πλαίσιο προβολής των δραστηριοτήτων και προβολής των προϊόντων της Διοργανώτριας και της Συνδιοργανώτριας εταιρείας. Τέλος (προαιρετικά) έχουν τη δυνατότητα επιλογής αποστολής μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων (newsletter).
17. Μετά την απονομή των δώρων στους νικητές, η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια εταιρεία δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος των νικητών ή σε βάρος τρίτου, όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Όποιο τυχόν κόστος ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του εκάστοτε επάθλου, επιβαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές
18. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία των συμμετεχόντων είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

19. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η Διοργανώτρια Εταιρεία (SGB Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών A.E, τηλ. 210-6256200) και η Συνδιοργανώτρια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την διοργανώτρια εταιρεία είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας.
20. Η Διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες) να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών τους κατά την έννοια του Ν. 2251/1994. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του κατά τις ειδικότερες διατάξεις των Ν.2472/1997 και Ν.3471/2006.
21. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί σε κάθε περίπτωση να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια Εταιρεία και τη Συνδιοργανώτρια ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη Διοργανώτρια και τη Συνδιοργανώτρια Εταιρεία, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την ρητή συγκατάθεσή του, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 44, Μαρούσι ή ηλεκτρονικά στο e-mail webkentrika@leroymerlin.gr ή στο τηλέφωνο 210-6256200 και προς τη Συνδιοργανώτρια ταχυδρομικά στη διεύθυνση Σιδηροκάστρου 5-7 και Πύδνας, Αθήνα ή ηλεκτρονικά στο e-mail info@sfakianakis.gr ή στο τηλέφωνο 210-3499000.  

ΔΙΑΦΟΡΑ:

22. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο. 
23. Οι όροι διενέργειας και συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Μαρία Κουτσογιάννη (Ακαδημίας 43, Αθήνα), και οποιοσδήποτε το επιθυμεί μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο των όρων συμμετοχής με δικά του έξοδα.