TOP

Γιορτή σπιτιού - Όροι διαγωνισμού

Σκοπός:

1. H εταιρεία SCB DIY Company LTD, η οποία εδρεύει στο Στρόβολο Λευκωσίας (Καλαμών 16) νομίμως εκπροσωπούμενη (εφεξής η Διοργανώτρια Εταιρεία) προκηρύσσει κλήρωση δώρων στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας με τίτλο «Κέρδισε ανακαίνιση μπάνιου’. 

Συμμετοχή/Διάρκεια Διαγωνισμού: 

 2. Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ήδη εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων της Διοργανώτριας Εταιρείας προκειμένου να λαμβάνουν νέα και διαφημιστικά φυλλάδια αυτής. Δεν μπορούν να λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι  στην  Διοργανώτρια Εταιρεία, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών και οι συγγενείς τους έως πρώτου βαθμού. (οι γονείς και τα παιδιά τους). 

3. Για τη συμμετοχή, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μεταβούν στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας εταιρίας www.leroymerlin.com.cy και να δηλώσουν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στην κλήρωση, συμπληρώνοντας επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας τους, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο κατά το χρονικό διάστημα από 29.09.2016 έως και την 16.10.2016.

 4. Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει την 18η Οκτωβρίου 2016 με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ειδικό προς τούτο λογισμικού. Θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχόν από τις έγκυρες συμμετοχές που θα έχουν υποβληθεί. 

 Δώρα:

5. Ο νικητής της κλήρωσης κερδίζει ένα σετ μπάνιου (αποτελείται από: έπιπλο και καθρέφτη, μπαταρία για νιπτήρα, μπαταρία για λουτρό, ντουζιέρα, καμπίνα ντουζ και σετ WC) συνολικής αξίας €705,50. (Το κόστος εγκατάστασης του δώρου δεν συμπεριλαμβάνεται).

6. O νικητής θα ενημερωθεί για την ανάδειξή του τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας ή την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα έχει δηλώσει κατά την υποβολή της συμμετοχής του. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί με το νικητή εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της κλήρωσης, ή η συμμετοχή του στο διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους, το δώρο θα προσφερθεί στον πρώτο επιλαχόντα. 

7. Η παράδοση του δώρου θα γίνει σε σημείο, ώρα και ημέρα που επιθυμεί ο νικητής εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

8. Το έπαθλο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα. 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις:

9. Η συμμετοχή οποιουδήποτε στην κλήρωση σημαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού. Επίσης, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων από την Διοργανώτρια Εταιρεία για τις ανάγκες της κλήρωσης και εν γένει στο πλαίσιο προβολής των εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων της διοργανώτριας εταιρείας. 

10. Μετά την απονομή του δώρου, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος οποιουδήποτε. Το δώρο όσον αφορά στο είδος του, είναι ήδη προκαθορισμένο και συγκεκριμένο, και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή του. 

11. Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας κλήρωσης, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής. 

Προσωπικά δεδομένα:

12. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η Διοργανώτρια Εταιρεία (SCB DIY Company LTD, τηλ. 22473400) σύμφωνα με τις κτιμένες διατάξεις. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την διοργανώτρια εταιρεία είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας.

13. Η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες) να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της κατά την έννοια. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του κατά τις ειδικότερες διατάξεις της νομοθεσίας περί επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

14. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί σε κάθε περίπτωση να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την ρητή συγκατάθεσή του, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Καλαμών 16 Στρόβολο Λευκωσίας ή ηλεκτρονικά στο e-mail info@leroymerlin.com.cy ή στο τηλέφωνο 22473400.  

Διάφορα:

15. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια της Λευκωσίας.