ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
TOP

Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού "Ξύστε και Κερδίστε"

 1. Στον διαγωνισμό που διοργανώνει η ‘SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ’ Α.Ε., η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 44 από 13/05/2017 έως 27/05/2017 και μέχρι εξαντλήσεως των κουπονιών, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρίας ‘SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ’ Α.Ε καθώς και ο/η σύζυγός τους και συγγενείς τους έως και β΄ βαθμού. 

 1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιείται στο δίκτυο καταστημάτων Leroy Merlin στην Ελλάδα. H ‘SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ’ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ημερομηνίες διάρκειας του διαγωνισμού αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στο site www.leroymerlin.gr 

 1.  Με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος εντός των καταστημάτων Leroy Merlin, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός γίνεται μέσα στα καταστήματα την στιγμή της αγοράς με ένα έντυπο ξυστό που ο καταναλωτής θα προμηθεύεται από τον ταμία. 

 1. Ο καταναλωτής,  αφού ξύσει την επιφάνεια του εντύπου ξυστού θα μπορεί να μάθει αμέσως αν κέρδισε ή όχι. Εφόσον υπάρχει η φράση «ΚέρδισεςΕίσαι το τυχερό κομμάτι της γιορτής μας» κάτω από την ξυστή επιφάνεια, σημαίνει ότι έχει κερδίσει το προϊόν στο οποίο αντιστοιχεί ο αριθμός που εμφανίζεται κάτω από την ξυστή επιφάνεια. Εφόσον έχει κερδίσει, ο νικητής, θα πρέπει να επικοινωνήσει με υπάλληλο του καταστήματος και να δηλώσει τα πλήρη στοιχεία του (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας) προκειμένου να παραλαμβάνει το δώρο του. Στη συνέχεια θα  παραλάβει με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας το δώρο του. Ο νικητής θα πρέπει να παραδώσει στο προσωπικό του καταστήματος  ξυστό με τη λήξη της διαδικασίας. Ο νικητής θα μπορεί να εξαργυρώσει το δώρο του μέχρι και την 27/05/2017. 

 1. Ταδώρα του διαγωνισμού είναι: 130 προϊόντα ανά κατάστημα αξίας από 10 Ευρώ. Θα διατίθενται σε κάθε κατάστημα ισάριθμα ξυστό και θα κερδίζουν 10 κάθε μέρα σε κάθε κατάστημα. 

 1. Τα δώρα δεν εξαργυρώνονται με μετρητά. Τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή , ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, μοναδικά και δεν αντικαθίστανται. 

 1. Η ‘SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ’ Α.Ε δεν ευθύνεται για τυχόν καταστροφή (ολική ή μερική), απώλεια, κλοπή ή αφαίρεση των ειδικών δελτίων . Δικαιούχος των δώρων λογίζεται ο κομιστής αυτών. 

 1.  Η διοργανώτρια εταιρεία SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ’Α.Ε απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης των δώρων σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι του διαγωνισμού. 

 1.  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό διατηρούν την συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρία, για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Ιδιαίτερα η ‘SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ’ Α.Ε δικαιούται να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τους νικητές, φωτογραφίες αυτών. 

 1. Η ‘SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ’ Α.Ε έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και τις ημερομηνίες του διαγωνισμού ή και να ακυρώσει τη διενέργειά του σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος.  Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της ανωτέρω εταιρείας. Η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημιά και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεση ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της  Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρείας παύει να υφίσταται. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

 1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.