GENERALLY

O διαδικτυακός τόπος www.leroymerlin.gr ανήκει στην εταιρεία «SGB Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44 - 151 25, με Λεωφόρος Κηφισίας 44 , 151 25 Μαρούσι, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58375/01ΑΤ/Β/05/343, (εφεξής «η Εταιρεία»). Μέσω αυτού η Εταιρεία προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με την εταιρεία, τη δραστηριότητά της, τα καταστήματα, τα προϊόντα, τις αγορές τους κλπ καθώς και τη δυνατότητα παραγγελίας και αγοράς προϊόντων. Η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης www.leroymerlin.gr . Οι χρήστες του www.leroymerlin.gr μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των παρόντων όρων από τη σχετική αναγραφή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόμενο (επωνυμία, σήματα, εικόνες, γραφικά κτλ.) του www.leroymerlin.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Στο www.leroymerlin.gr εκτίθενται επίσης σήματα, ονόματα και άλλα προϊόντα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, τα οποία προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Η χρήση και η προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας επιτρέπεται αυστηρά για προσωπική χρήση. Επιτρέπεται η αποθήκευση του περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή ή ακόμα και η εκτύπωση αυτού για προσωπική – μη εμπορική – χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και δεν θα τροποποιείται το περιεχόμενο αλλά ούτε θα διανέμεται. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του www.leroymerlin.gr να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται την ανυπαρξία λαθών ή/και παραλείψεων κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων, τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια και ως εκ τούτου δεν αποδέχεται κανενός είδους σχετική ευθύνη έναντι των επισκεπτών/ χρηστών του www.leroymerlin.gr. Εφόσον διαπιστώσετε ότι η αναγραφόμενη τιμή κάποιου προϊόντος είναι ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή, προτείνουμε πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνήσετε με το γραμμή εξυπηρέτησης πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το www.leroymerlin.grrefers through "links" to other websites, the providers of which are also fully responsible for the operation of these websites in general, and the Company does not bear any responsibility towards users for their use of these websites simply by their promotion through www.leroymerlin.gr .

AVAILABILITY

The Company makes every effort for the uninterrupted availability of the website www.leroymerlin.gr . However, there may be a temporary interruption of all or part of www.leroymerlin.gr for reasons of maintenance / updating / upgrade, due to network failure / weakness, large number of visitors and other similar causes.

COOKIES

The Company uses cookies for the recognition as well as for the improvement and the facilitation of the user at www.leroymerlin.gr . Cookies are small text files that are stored in each user's terminal, without receiving any user information. Cookies are used solely to facilitate user access to specific products and / or services, for statistical purposes as well as for marketing purposes. More information on the use of cookies and its restriction and / or deactivation options can be found in the Cookies Policy .

POLITICS OF DATA

The Company's Data Policy is available here .

e-shop

In the online store you can find some of the products available through our network of physical stores.

SIGN UP

In order to place an order, you must register with the online store by providing, among other things, your e-mail address, which must be true and complete, personal to each user and under his full control. The user password is personal to each visitor / user and should not be disclosed to any third party. Each user is solely responsible for all actions performed using the e-mail address and password he has chosen.

ORDER

The order of the products is submitted through the completion and sending of the special Order Form that exists in the online store "Get it". Before completing the order, it is possible to choose the delivery of the order at your place (at which time the corresponding shipping cost will be determined) or the receipt of it from the physical store of your choice (click & collect). The pricing policy is not the same in all distribution channels and therefore there may be differences. The order is completed with the acceptance of these terms and the option "Payment & Completion of the Order". At this point you will be transferred to a secure environment of the partner company (Eurobank) that has undertaken the routing of the cards for the payment of the order.

TRADITION

Receipt from a physical store

In the event that he is selected upon receipt of the order, pick up from a Leroy Merlin physical store, this can be done from the morning of the next day if the order was placed by 16:00, otherwise from 12:00 the next day. Upon receipt of the Order from the Customer Receipt department of the store, an identity document (such as a police ID card or passport) as well as the order number must be displayed. Orders must be received within four calendar days of their completion, otherwise the Company reserves the right to withdraw from the sale. If the Customer wishes to authorize a third party to receive his order, then the third authorized person must have with him a special authorization to receive the specific order legally certified by KEP or police or other Authority as well as an official document necessary to check the identity (police ID, passport, etc.). Since after receiving the products, the risk goes to the Customer, the latter must check the products he receives upon receipt, as by signing upon receipt he confirms that he has received the products of his order correctly.

Delivery to the place designated by the Customer

In case the product is sent to the place chosen by the Customer, the product is delivered to an external partner. Shipping costs are calculated based on the Customer's order. Any incorrect registration by the Customer and therefore incorrect calculation of shipping costs is not the responsibility of the Company, but the Customer. To receive the order, the Customer will show the foreign partner-carrier the confirmation of the order (order code) and the notification for the shipment, as well as an official identity document (such as a police ID card, or passport). If the Customer wishes to authorize a third party to receive his order, then the third authorized person will have to show special authorization to receive the specific order legally certified by KEP or police or other Authority as well as an official document necessary to check the identity (police ID, passport, etc.). Since after receiving the products, the risk goes to the Customer, the latter must check the products he receives upon receipt, as by signing upon receipt he confirms that he has received the products of his order correctly. If the Customer does not receive the product after receiving the notification for shipment and despite the relevant notification from the carrier, the Company reserves the right to withdraw from the sale.

Delivery time

The delivery time of orders and services is specified in the order. The Company is not responsible for delays in the execution of the order (including delivery) due to cases that cannot be attributed to the fault of the Company or due to force majeure. Indicative examples could be strikes, terrorist acts, war, supplier / transport / production problems, exchange rate fluctuations, government or legislative acts and natural disasters. If such incidents last more than two (2) months, the contract of sale may be terminated by any party without compensation. If the Customer deems that he is no longer interested in the execution of the order,

RETURN / REPAIR

The Customer can return the products he has purchased from the online store because he simply changed his mind, within thirty (30) days from the date of purchase. For LM Club loyalty card holders, the relevant deadline is 60 days. Exceptions are products that have been customized. The Customer must return the product exactly to the excellent condition in which it was received. In particular, the returned product must not have been used and must be in excellent condition, just like before it was sold. The products can be returned to any Leroy Merlin store in Greece. In case the Customer wishes to return products that he has purchased with delivery to his place and cannot return the products to the store on his own, the cooperating shipping company may, at an additional cost, return the products to the store. The charge for transporting the products depends on the postal code of the customer's area and the volume of the goods. After checking the returned products and if the above conditions are met, the Company will inform the Bank about the cancellation of the transaction and the Bank will take any action. Following this information, the Company bears no responsibility for the time and manner of execution of the dispute, which is regulated by the contract drawn up between the issuing bank and the Customer. The charge for transporting the products depends on the postal code of the customer's area and the volume of the goods. After checking the returned products and if the above conditions are met, the Company will inform the Bank about the cancellation of the transaction and the Bank will take any action. Following this information, the Company bears no responsibility for the time and manner of execution of the dispute, which is regulated by the contract drawn up between the issuing bank and the Customer. The charge for transporting the products depends on the postal code of the customer's area and the volume of the goods. After checking the returned products and if the above conditions are met, the Company will inform the Bank about the cancellation of the transaction and the Bank will take any action. Following this information, the Company bears no responsibility for the time and manner of execution of the dispute, which is regulated by the contract drawn up between the issuing bank and the Customer.

FREE PRODUCTS

In addition to the above rights, the Customer, in case of a product that has a defect or lack of agreed capacity, has all the rights from the existing provisions and laws regarding the contract of sale and protection of the consumer. The Terms of Use were updated on 27/09/2019 .

top